Artikel_8_-_Kender_du_forskellen_pa_en_arbejdsulykke_og_en_erhvervssygdom_WEB_650x344.png

Kender du forskellen på en arbejdsulykke og en erhvervssygdom?

Betegnelsen arbejdsskade dækker over både arbejdsulykker og erhvervssygdomme.


Hvad er en arbejdsulykke?
  • Fysisk eller psykisk personskade
  • Ulykken er sket på grund af dit arbejde, eller de forhold arbejdet er foregået under
  • Ulykken skal enten være sket pludseligt, eller inden for de sidste 5 dage

 

Eksempel:

En pludselig skade, kan eventuelt være en faldskade, eller et færdselsuheld. Skade inden for 5 dage kan eksempelvis være en arbejdsopgave der udføres over en kort periode, som medfører dårlig ryg (flytning af arkiv eller lign.)

 

Hvad er en erhvervssygdom?
  • Sygdom eller lidelse, som skyldes enten arbejdet, eller de forhold arbejdet er foregået under

 

Eksempel:

Kan være tennisalbue, allergi, astma etc. Erhvervssygdomme kan komme sig af en arbejdsbevægelse, der bliver gentaget mange gange, tungt løftearbejde, arbejde i støjende omgivelser og lignende.

 


 

Det er lovpligtigt for arbejdsgiveren at sikre deres ansatte mod arbejdsulykker og erhvervssygdomme.

  • Arbejdsulykker dækkes via en arbejdsskadeforsikring, som tegnes gennem et forsikringsselskab
  • Erhvervssygdomme dækkes via tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). 

 

Kilde: Skrevet af Stine Christensen, Account Executive, AON A/S -  www.fdr.dk
Dronning Olgas Vej 43A - 2000 Frederiksberg - Tel.: 44 922 622