Artikel_4_-_Fradrag_for_vask_af_tøj_WEB_650x344.png

Fradrag for vask af tøj

Mange selvstændige vasker arbejdstøj, håndklæder etc. fra arbejdspladsen på deres private vaskemaskine og anvender den private tørretumbler. Hvor meget man kan trække fra, er et meget almindeligt spørgsmål.

Der kan ikke svares klart på dette, men hovedreglen i skattelovgivningen er, at man kan fratrække udgifter, der relaterer sig til erhvervet. Man kan således ikke fradrage vask af almindeligt tøj, der anvendes på arbejde, men kun vask vedrørende arbejdstøj – jf. anden artikel i dette blad. Man kan fratrække de faktiske udgifter til vask. Man kan beregne forbruget af vaskepulver, el, vand m.v. pr. vask og gange med det antal vaske, som man kan sandsynliggøre er nødvendigt set i relation til arbejdet, antal kunder og medarbejdere – afhængig af branchen.

Hvis der ikke forefindes et realistisk skøn, kan SKAT tilsidesætte fradraget. De beregnede udgifter pr. vask fradrages løbende ved at fratrække beløbet i virksomhedens regnskab og overføre beløbet til privatpersonen.

De faktiske udgifter til sæbe, el vand etc. betales privat, da en stor del vil være private udgifter – afhængig af familiens størrelse og sammensætning.
Købet af en ny vaskemaskine kan anses for et ”blandet driftsmiddel” og der kan afskrives forholdsmæssigt på maskinen. Den del, der forholdsmæssigt anvendes til at vaske tøj fra virksomheden kan fratrækkes i virksomhedens regnskab. Det vil normalt kun være en minimal andel.

Fradrag for vask er et gråzoneområde, hvorfor det anbefales at udregne en sandsynlig fordeling og lade være med at blive for ”grådig”! Hvis det er tilfældet, kan SKAT nægte fradrag for hele udgiften.

Hvis man køber en vaskemaskine og placerer den i virksomheden og KUN anvender den til erhvervsvask, kan alle udgifter (vaskepulver, el og vand) fratrækkes fuldt ud.
Hvis der vaskes hjemme er der intet fradrag for moms, medens der er fuldt fradrag for udgifterne, hvis maskinen står i virksomheden. Det er en forudsætning at der IKKE vaskes privat på denne maskine.

 

Kilde: Skrevet af Direktør, partner og skatterådgiver, Thorbjørn Helmo Madsen, TimeTax A/S -  www.fdr.dk