De særlige regler om handel med brugte varer - brugtmoms

 

 

Af Momsdirektør Søren Engers Pedersen, Timetax Moms A/S

Virksomheder, som handler med brugte varer, har mulighed for at anvende momslovens særlige regler om brugtmoms. For at anvende reglerne skal man være meget opmærksom på, om der er handler, der ikke kan indgå under ordningen, og hvor der i stedet skal beregnes fuld moms. Herudover har vi kort beskrevet en kommende ændring af praksis.

Det er ikke altid nok, at de købte varer er brugte
For at anvende brugtmomsreglerne skal man være opmærksom på, hvem der købes brugte genstande fra. Det gælder særligt, hvis der købes fra en forhandler i et andet EU-land. Et par nylige sager viser, at der ofte sker misforståelse på dette punkt.

Hvis der er foretaget indkøb fra en virksomhed i et andet EU-land, som har solgt efter brugtmomsordningen, kan den danske forhandler videresælge ved brug af brugtmomsordningen. Men af faktura fra den udenlandske forhandler skal klart fremgå, at denne også har anvendt brugtmomsordningen. Eksempelvis bør det fra en tysk forhandler fremgå, at man har anvendt særordningen for ”differenzbesteurerung”. Det er ikke tilstrækkeligt, at der er tale om køb af brugte varer.

Hvis den udenlandske forhandler i stedet har solgt de brugte varer efter de almindelige EU-regler, hvor der udstedes faktura uden moms og med henvisning til, at salget er momsfrit, VAT Exempt eller lignende, skal der betales fuld moms ved videresalg af varerne til danske kunder.

Når dette er gjort forkert, udløser det ofte betydelige krav på efterbetaling af moms fra SKATs side. De seneste sager har vedrørt personbiler og elektronik.

Væsentlig ændring på vej
Brugtmomsreglerne har hidtil haft som forudsætning, at der var identitet mellem den købte og den videresolgte genstand. Dermed kunne brugtmoms- ordningen ikke anvendes, hvis en forhandler købte en brugt bil og videresolgte fælge, dæk og andre brugbare dele for herefter at skrotte bilen.

Men EU-domstolen tog i sag C-471/15 (Sjelle Autogenbrug) stilling til spørgsmålet og gav Sjelle Autogenbrug medhold i, at de kunne anvende brugt- momsordningen, når de købte en bil og videresolgte dele fra bilen.

Denne ændring betyder med andre ord, at en virksomhed kan indkøbe genstande, som deles op i ere enkelt- salg, og alligevel anvende brugtmomsordningen.

SKAT har endnu ikke udsendt styre- signal om praksisændringen. Først
når styresignalet udsendes, kendes de detaljerede krav til, hvorledes sådanne handler skal håndteres momsmæssigt, herunder om SKAT åbner for brug af den såkaldte samlemetode for person- biler, eller om der iværksættes en helt ny metode. Derudover vil styresignalet også indeholde bestemmelser om genoptagelse af krav vedrørende tidligere år mv.

Afrunding
Brugtmomsordningen er ikke helt ukompliceret. Udover ovenstående skal man være særligt opmærksom på korrekt brug af de to metoder (den individuelle metode og samlemetoden/den summariske metode) og på momslovens krav til dokumentation mv.