Udpluk af skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2018

 

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for blandt andet personfradrag, beskæftigelsesfradrag, skattefrie godtgørelser og topskat i 2018.

Procenten for bundskat ligger på 11,15%, og er steget fra 10,08% i 2017.

Procenten for topskat ligger på 15%, og topskattegrænsen hæves til 498.900 kroner (479.600 i 2017).

Skatteloftet for personlig indkomst er fastsat til 52,02%, hævet fra 51,95% i 2017.

Beskæftigelsesfradragsprocenten er fastsat til 9,5 %, og det maksimale beskæftigelsesfradrag ændres til 33.300 kroner fra 30.000 kroner i 2017.

Personfradraget til voksne stiger fra 45.000 til 46.000 kroner, og personfra- draget for unge under 18 år stiger fra 33.800 til 34.500 kroner.

Grænsen for indregning af restskat i følgende års skat stiger fra 19.600 i 2017 til 20.100 kroner i 2018.

Rejsefradragsloftet fastsættes til 27.400 kroner i 2018, og er hævet fra 26.800 kroner i 2017.

Rejsegodtgørelse på kost og småfornødenheder stiger fra 487 til 498 kroner. For tillæg til særlige lande stiger det fra 152 til 156 kroner, mens grænsen for logi stiger fra 209 til 214 kroner i 2018.

Grænsen for det maksimale fradrag for indskud på ratepension og ophøren-
de alderspension hæves fra 53.500 til 54.700 kroner. På aldersopsparingsord- ninger kan der maksimalt årligt uden fradragsret indskydes 30.200 kroner, hævet fra 29.600 kroner i 2017.

Det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. stiger fra 15.600 til 15.900 kroner i 2017.

Grænsen for afgiftsfrie gaver til nærtstående (børn og børnebørn) hæves til 64.300 kroner. Bundfradraget ved gaver til svigerbørn stiger fra 22.000 til 22.500 kroner i 2018.

Gaver fra arbejdspladsen har fortsat en bagatelgrænse 1.100 kroner, og julegaver er fortsat afgiftsfrie op til 800 kroner. Andre arbejdsrelaterede goder hæves fra 5.900 til 6.100 kroner i 2018. Hvis man har fri telefon, computer og internet på sin arbejdsplads, vil det skattepligtige beløb i 2018 være 2.800 kroner, hvilket er hævet fra 2.700 i 2017.

Den skattefrie kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år er fastsat til 3,54 kr./km, hvilket er en stigning på 1 øre i forhold til satsen i 2017. Udover de 20.000 km/ år ligger satsen på 1,94 kr./km, også med en stigning på 1 øre. Kørsel på egen cykel eller knallert kan give en skattefri kørselsgodtgørelse på 0,52 kr./km.

Værdien af fri bil ligger fortsat på 25% fra 160.000-300.000 kroner, og over 300.000 kroner på 20%.

Dette var blot et udpluk af beløbsgrænserne gældende for år 2018.