Udpluk af skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2019

Udpluk af skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2019

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for blandt andet personfradrag, beskæftigelsesfradrag, skattefrie godtgørelser og topskat i 2019

  • Procenten for bundskat ligger på 12,16%, og er steget fra 11,13% i 2018.
  • Procenten for topskat ligger på 15%, og topskattegrænsen hæves til 513.400 kroner (498.900 i 2018). 
  • Skatteloftet for personlig indkomst er fastsat til 52,05%, hævet fra 52,02% i 2018.
  • Beskæftigelsesfradragsprocenten er fastsat til 10,10 %, og det maksimale beskæftigelsesfradrag stiger fra 34.300 kroner i 2018, til 37.200 kroner i 2019.
  • Personfradraget til voksne stiger fra 46.000 til 46.200 kroner, og personfra-draget for unge under 18 år stiger fra 34.500 i 2018 til 35.300 kroner i 2019.
  • Grænsen for indregning af restskat i følgende års skat stiger fra 20.100kr. i 2018 til 20.325 kroner i 2019. 
  • Rejsefradragsloftet stiger fra 27.400 kroner i 2018, til 28.000 kroner i 2019. 

Rejsegodtgørelse på kost og småfornødenheder stiger fra 498 til 509 kroner. For tillæg til særlige lande stiger det fra 156 til 159 kroner, mens grænsen for logi stiger fra 214 til 219 kroner i 2019. Grænsen for det maksimale fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension stiger fra 54.700 til 55.900 kroner. På aldersopsparingsordninger kan der i 2019 maksimalt uden fradragsret indskydes 5.200 kroner årligt indtil 5 år før folkepensionsalderen, og 48.000 kroner årligt fra og med det 5. år før folkepensionsalderen. Det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. stiger fra 15.900 til 16.300 kroner i 2019. 

Grænsen for afgiftsfrie gaver til nært-stående (børn og børnebørn) hæves fra 64.300 kroner til 65.700 kroner, mens grænsen ved gaver til svigerbørn stiger fra 22.500 til 23.000 kroner i 2019. Gaver fra arbejdspladsen har en bagatelgrænse på 1.200 kroner, og julegaver er fortsat afgiftsfrie op til 800 kroner. Andre arbejdsrelaterede goder hæves fra 6.100 kroner til 6.200 i 2019. Hvis man har fri telefon, computer og internet på sin arbejdsplads, vil det skattepligtige beløb i 2019 være 2.800 kroner, hvilket er det samme som i 2018. 

Den skattefrie kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år er fastsat til 3,56 kr./km, hvilket er en stigning på 2 øre i forhold til satsen i 2018. Ud over de 20.000 km/år ligger satsen på 1,98 kr./km, hvilket er en stigning på 4 øre. Kørsel på egen cykel eller knallert kan give en skatte-fri kørselsgodtgørelse på 0,53 kr./km. Værdien af fri bil ligger fortsat på 25% fra 160.000-300.000 kroner, og på 20% over 300.000 kroner. Dette var blot et udpluk af beløbsgrænserne gældende for år 2019. 

 

Dronning Olgas Vej 43A - 2000 Frederiksberg - Tel.: 44 922 622