Udpluk af skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2019

Udpluk af skattesatser, skatteprocenter og beløbsgrænser for 2019

Skatteministeriet har offentliggjort de nye beløbsgrænser for blandt andet personfradrag, beskæftigelsesfradrag, skattefrie godtgørelser og topskat i 2019

Rejsegodtgørelse på kost og småfornødenheder stiger fra 498 til 509 kroner. For tillæg til særlige lande stiger det fra 156 til 159 kroner, mens grænsen for logi stiger fra 214 til 219 kroner i 2019. Grænsen for det maksimale fradrag for indskud på ratepension og ophørende alderspension stiger fra 54.700 til 55.900 kroner. På aldersopsparingsordninger kan der i 2019 maksimalt uden fradragsret indskydes 5.200 kroner årligt indtil 5 år før folkepensionsalderen, og 48.000 kroner årligt fra og med det 5. år før folkepensionsalderen. Det maksimale fradrag for gaver til almenvelgørende institutioner mv. stiger fra 15.900 til 16.300 kroner i 2019. 

Grænsen for afgiftsfrie gaver til nært-stående (børn og børnebørn) hæves fra 64.300 kroner til 65.700 kroner, mens grænsen ved gaver til svigerbørn stiger fra 22.500 til 23.000 kroner i 2019. Gaver fra arbejdspladsen har en bagatelgrænse på 1.200 kroner, og julegaver er fortsat afgiftsfrie op til 800 kroner. Andre arbejdsrelaterede goder hæves fra 6.100 kroner til 6.200 i 2019. Hvis man har fri telefon, computer og internet på sin arbejdsplads, vil det skattepligtige beløb i 2019 være 2.800 kroner, hvilket er det samme som i 2018. 

Den skattefrie kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil eller motorcykel indtil 20.000 km/år er fastsat til 3,56 kr./km, hvilket er en stigning på 2 øre i forhold til satsen i 2018. Ud over de 20.000 km/år ligger satsen på 1,98 kr./km, hvilket er en stigning på 4 øre. Kørsel på egen cykel eller knallert kan give en skatte-fri kørselsgodtgørelse på 0,53 kr./km. Værdien af fri bil ligger fortsat på 25% fra 160.000-300.000 kroner, og på 20% over 300.000 kroner. Dette var blot et udpluk af beløbsgrænserne gældende for år 2019.