Regler for skat og moms når du har virksomhed og bil

Af Thorbjørn Helmo Madsen, direktør, partner og skatterådgiver hos TimeTax A/S

Kørsel i varebiler på gule plader

For specielt indrettede biler gælder, at disse gerne må tages med hjem – men ellers må der ikke køres privat i disse.

Medarbejderen må gerne standse på vejen og handle eller hente børn, når bare det sker uden at afvige fra den erhvervsbetingede kørselsrute. Såfremt ruten afviger mere end 200 m, er der en årlig skattefri bagatelgrænse på 1.000 km. Såfremt grænsen overskrides, beskattes den ansatte med en B-indkomst, som beregnes med en sats på 3,56 kr. pr. kørt km (2019).

Det er ikke tilladt at køre hjem, for derefter at hente børn eller handle. Det SKAL foregå på vej til eller fra arbejde – og det gælder KUN specielt indrettede biler.

Biler på hvide plader – fordeling af erhvervskørsel og privat kørsel?

Hvis man som selvstændig ikke bliver beskattet af fri bil, men fordeler de faktiske udgifter mellem privat og erhverv, kan det gøres på følgende måder:

1. Man fratrækker i virksomheden erhvervskørslen med statens takster  – 3,56 pr. km. (2019) indtil 20.000 km. og derefter kr. 1,98 pr. km. Dette kræver, at man fører et præcist kørselsregnskab – man må ikke skønne kilometerantallet!

2.  Man fordeler de samlede faktiske udgifter (brændstof, reparation, afskrivning m.v) efter kørte kilometer – helst efter et kilometerregnskab med start og slutkilometer hver dag og daglig fordeling af erhvervsmæssig og privat kørsel.

Skal opfylde reglerne for kørselsregnskab:

a. Kørslens erhvervsmæssige formål.
d. Dato for kørslen 
c. Kørslens mål med eventuelle delmål.
d. Angivelse af kørte kilometer.
e. De anvendte satser.
f. Beregning af befordringsgodtgørelsen.

3. Mange får ikke ført disse kilometer regnskaber, men fordeler udgifterne efter et skøn. Det kan være noget risikabelt, da Skattestyrelsen kan tilsidesætte dette. Skatteyderen har bevisbyrden for fordelingen. Skattestyrelsen anvender følgende  til beregning af kørte privat kilometer på et år:

- Kørsel mellem hjem og arbejde pr. år = X km
- Kørsel til fritidsbolig pr. år = Y km
- Feriekørsel i året = Z km
- Øvrig kørsel 8.000 km
- Privat kørsel ialt 8.000 km +X+Y+Z km

EKS: Hvis ovenstående beregning udviser 20.000 km. og bilen på årsbasis har kørt 30.000 km., vil Skattestyrelsen anse 10.000 for erhvervskørsel.

Rekonstruktion kan ikke erstatte et egentligt ført kørselsregnskab. Det kan derfor anbefales, at man fører et nøjagtigt kørselsregnskab eller har fri bil (hvis dette er muligt), så man slipper for bøvlet!

Biler på gule plader/papegøjeplader/hvide plader gælder følgende regler for fradragsret for moms

Hvad bruge bilen til

 1) Omsætningen i virksomheden skal være på mindst 50.000 kr. for at opnå momsfradrag af leje og drift.

Regler for beskatning af firmabil/privatkørsel og privatbil/firmakørsel

Regler om vare bil på gule plader

 

Dronning Olgas Vej 43A - 2000 Frederiksberg - Tel.: 44 922 622