REVISION

Begrebet revision gennemgår i disse år en tilpasning til EU regler. For få år siden skulle alle selskaber uanset størrelse revideres, men efterhånden er det kun de lidt større selskaber, der er underlagt den lovpligtige revision. Situationen er i dag, at en række danske selskaber kan fravælge revision, det betyder i praksis, at regnskabet ikke er underlagt revision eller udvidet gennemgang (en mindre revision) og derfor ikke skal underskrives med en erklæring med høj grad af sikkerhed af en godkendt revisor. Ønskes der yderligere oplysninger omkring revision eller fravalg så kontakt os.

REGNSKAB

Regnskab er mere end bare tal på et papir. Det kan være din livline til ekstra likviditet i banken eller hos investor. Det kan være dit pejlemærke for, hvornår du skal foretage investeringer, ansætte nye folk, reducere aktiviteter eller udtrække udbytte eller ekstra løn. Med os som sparringspartner bliver dit regnskab en del af din forretning og dit beslutningsgrundlag, og vi er derfor altid klar med en analyse og en gennemgang af dine regnskabstal for således at optimere din forretning.

RÅDGIVNING

Generationsskifte, omstrukturering, genoptagelse, rekonstruktion, opstart og stiftelse, akkord, værdiansættelse, køb og salg af virksomhed, investeringer, pensioner mv, er sikkert nogle begreber du har hørt før. Her kan vores dygtige revisorer hjælpe dig og din virksomhed til at træffe de rigtige beslutninger.
Dronning Olgas Vej 43A - 2000 Frederiksberg - CVR 36464852